Јавне набавке 2020

изузета набавка Хостинг за портал СТИПС и портал АГРОПОНУДА. Заводни број: 404-02-310/2020-02, редни број: 2.2.15/2020

ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ- хостинг погледати – овде

Образац понуде ХОСТИНГ погледати – овде

Предлог текста уговора погледати – овде

Обавештење о најповољнијем понуђачу коме је додељена набавка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст