Javne nabavke 2022

Izuzeta nabavka Klima uređaji sa montažom. Zavodni broj: 404-02-182/2022-02, redni broj: 26/2022.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE preuzeti – ovde

OBRAZAC PONUDE SA OPISOM PREDMETA NABAVKE preuzeti – ovde

UGOVOR O NABAVCI DOBARA I PRATEĆIH USLUGA preuzeti – ovde

OBAVEŠTENJE O PONUĐAČU KOME JE DODELJENA NABAVKA preuzeti – ovde

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast