Јавне набавке 2019

Изузета набавка ,Одржавање оперативних система клијетске рачунарске опреме редни број 2.2.5/2019, заводни број 404-02-194/2019-02

Позив за учешће погледати – овде

Образац понуде погледати – овде

Предлог текста уговора погледати – овде

Обавештење о нajпoвoљниjem пoнуђaчу коме је додељена набавка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст