Јавне набавке 2019

Изузета набавка Пратећа орема за службена возила. Редни број набавке је 2.1.9/2019, а заводни број 404-02-201/2019-02.

Образац понуде са предметом набавке погледати – овде

Позив за набавку погледати – овде

Обавештење о нajпoвoљниjem пoнуђaчу коме је додељена набавка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст