Јавне набавке 2020

Изузета набавка Пратећа орема за службена возила. Заводни број: 404-02-194/2020-02, редни број: 2.1.9/2020

Позив за набавку погледати – овде

Образац понуде са предетом набавке погледати – овде

Обавештење погледати – овде

Обавештење о најповољнијем понуђачу коме је додељена набавка погледати – овде

Исправка Обавештења о најповољнијем понуђачу коме је додељена набавка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст