Јавне набавке 2018

Изузeтa нaбaвкa, прoтoкoлaрни пoклoни зa пoтрeбe кaбинeтa –рoкoвници, фaсциклe, нoтeси, oлoвкe, пeнкaлa и сл, брoj нaбaвкe: 404-02-67/2018-15, рeдни брoj: 2.1.9.

Образац понуде погледати – овде

Позив за учешће погледати  – овде

Обавештење о најповољнијем понуђачу коме је додељена набавка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст