Јавне набавке 2021

Изузета набавка Услуге прања службених возила. Заводни број: 404-02-94/2021-02, редни број: 12/2021

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ  преузети – овде

Образац понуде са предметом набавке преузети – овде

Образац структуре цене преузети – овде

Предлог текста уговора преузети – овде

Обавештење о реализованој набавци преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст