Јавне набавке 2018

ИЗУЗЕТА НАБАВКА Услуге сервисирања клима уређаја, БРОЈ НАБАВКЕ 404-02-146/2018-15, А РЕДНИ БРОЈ: 2.2.8.

Позив за учешће погледати – овде

Образац понуде са предметом набавке погледати – овде

Обавештење о нajпoвoљниjem пoнуђaчу коме је додељена набавка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст