ИПАРД 2020 саопштења

Извештај са радионице на тему: Представљање секторске анализе – сектор производње и прераде млека

ИПАРД Управљачко тело, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у циљу израде ИПАРД III програма, иницирало је израду и ажурирање секторске анализе за сектор производње и прераде млека. Резултати секторске анализе представљени су свим заинтересованим странама у среду, 15. јануара 2020. године, у просторијама Интитута за хигијену и технологију меса. За израду секторске анализе ангажована је консултанстска кућа SEEDEV, а резултате анализе представио је ауто, г-ђа Драгана Тар.

Анализа сектора извршена је у циљу утврђивања тренутног стања и потреба сектора производње и прераде млека у Републици Србији, а на основу резултата, сачињене су препоруке за адекватно дефинисање мера подршке ИПАРД III програма, као и Националног програма руралног развоја у наредном програмском периоду.

Догађају су присуствовали представници привреде и произвођача, представници научно – образовних институција, Привредне коморе Србије и представници других сектора Министарства. Активним учешћем, присутни су допринели усаглашавању ставова на основу препорука анализе, а све додатне сугестије и предлоге на представљену анализу, учесници ће моћи да доставе аутору анализе у наредних десет дана.

Категорије

Величина текста
Контраст