IPARD 2019 radionica

Izveštaj sa TAIEX radionice pod nazivom: „Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a“

1. i 2. oktobra 2019. godine u Kragujevcu je održana radionica pod nazivom: „Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a“, koju je organizovao TAIEX – Instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija u saradnji sa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Radinica je održana sa ciljem definisanja aktivnosti koje mogu biti podržane iz sredstava Mere 9 – Tehničke pomoći za pripremu i uspostavljanje Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) i izradu lokalnih strategije ruralnog razvoja, a kako bi isti kasnije bili spremni da se prijave za LEADER meru u okviru IPARD II Programa.

Svoja iskustva u sprovođenju ove mere u okviru IPARD programa učesnicima radionice preneli su  eksperti iz Estonije, Bugarske, Hrvatske i Turske.

Radionici je prisustvovalo 89 učesnika: predstavnici Upravljačkog tela i IPARD Agencije ministarstva poljoprivrede, Ministarstva finasija, Evropske komisije (DG AGRI), lokalnih samouprava, kao i predstavnici potencijalnih lokalnih akcionih grupa. Prisustvovali su i predstavnici Reginalna Agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je bila lokalni Koordinator organizacije navedenog skupa.

Drugog dana radionice organizovana je terenska poseta potencijalnoj Lokalnoj akcionoj grupi „Levač“čije je sedište u selu Oparić opština Rekovac. Radni deo organizovan je u sali manastira Preradovac u Opariću,  a učesnici radionice obišli su i dve vinarije na teritoriji ove opštine, vinariju „Miletić“ i vinariju „Lastar“,  čiji vlasnici su i članovi LAG-a.

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast