Саопштења Министарства

Јaчaњe нaциoнaлнe биoсигурнoсти крoз зaштиту вoдeних живoтињa

Sisevac web5

У оквиру регионалног ФАО пројекта „Помоћ земљама западног Балкана за побољшање процеса усаглашавања међународних стандарда везано за болести водених животиња“, 9. и 10. децембра 2014. године, одржана је Национална радионица у којој су учешће узели представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину.

Поменути регионални пројекат је заједнички пројекат ФАО (Организације за храну и пољопривреду при Уједињеним нацијама) и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, као и надлежних институција земаља из региона – Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Македоније.

Један од циљева пројекта је да допринесе побољшању и развоју у области аквакутуре и здравственог стања водених животиња. Општи циљ овог пројекта је јачање регионалне и националне биосигурности у области аквакултуре, и успостављање капацитета за бављење са преносивим заразним болестима водених животиња. Такође, пројекат се спроводи са циљем да се побољша процес усаглашавања националних са међународним здравственим стандардима за водене животиње, а у складу са стандардима Светске организације за заштиту здравља животиња (ОИЕ). На радионицама, које су одржане на одређене теме у свакој земљи, учесницима је омогућен општи преглед стања у области аквакултуре, како у региону тако и код нас.

Овим пројектом, земље учеснице треба да омогуће да се унапреде мере за побољшање здравственог стања водених животиња на националном нивоу, као и да се побољша усклађивање са здравственим стандардима како у региону, тако и у међународном промету. Током радионице је кроз усмени и практични рад представљен пројекат, а циљна група били су ветеринарски инспектори и узгајивачи рибе. Конференцији је присуствовало 55 учесника. Радионице су се одржале у рибњацима РМ Стубица у Сисевцу, у Поповцу, Параћину и рибњаку Рибарског Газднства “Ечка”, у Лукином Селу и Зрењанину.

Категорије

Величина текста
Контраст