Саопштења Управе за пољопривредно земљиште

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти брoj 404-02-347/2016-14 – зa услугe систeмaтскoг прeглeдa зaпoслeних

Позив за подношење понуде погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

2. измена конкурсне документације погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст