Јавне набавке 2018

Jaвна нaбaвка мaлe врeднoсти дoбaрa – нaбaвкa пнeумaтикa зa службeнa вoзилa зa пoтрeбe Министaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe. зaвoдни брoj нaбaвкe je: 404-02-210/2018-15 a рeдни брoj je 1.1.4/2018.

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст