Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Јавна набавка мале вредности услуге одржавања апликативног и data-base система за Централни регистар и техничка подршка. Заводни број набавке је: 404-02-279/2018-15, а редни број: 1.2.12/2018.

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда можете погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде