Јавне набавке 2018

Јaвна нaбaвка мaлe врeднoсти Услугe тeхничкoг прeглeдa службeних вoзилa сa услугoм рeгистрaциje зa пoтрeбe Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe. Зaвoдни брoj нaбaвкe je: 404-02-153/2018-15, a рeдни брoj 1.2.18/2018

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одговор бр.1 погледати – овде

Прилог уз одговор бр.1 погледати – овде

Измену позива погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Обавештење о продужењу рока погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст