Јавне набавке 2021

Јавна набавка Пнеуматици за службена возила. Заводни број: 404-02-57/2021-02, редни број: 8/2021

Јавни позив погледати – овде

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка погледати – овде

Одлука о обустави поступка поновног отварања конкуренције погледати – овде

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума система динамичне набавке погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст