Саопштења Управе за пољопривредно земљиште

Jaвнe нaбaвкa мaлe врeднoсти брoj 404-02-00136/2016-14 – зa aгeнциjскe услугe зa нaбaвку aвиo кaрaтa, других путних кaрaтa и смeштaj

Позив за подношење понуда погледати – овде

Комкурсну документацију погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Питања и одговоре погледати – овде

Обавештење о продужењу рока за достављање понуде погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Питања и одговоре погледати – овде

Обавештење о продужењу рока за достављање понуде погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст