Конкурси 2020

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Tекст Конкурса преузети – овде

Образац 1 Начелник Лабораторије за физичко хемијска испитивања преузети – овде

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК – ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ОГЛАШЕНОМ ДАНА 11.11.2020. ГОДИНЕ (РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ИСТЕКАО ЈЕ 19.11.2020. ГОДИНЕ)  преузети – овде

Листу кандидата који су испунили мерила за избор преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст