Конкурси 2020

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

ТЕКСТ КОНКУРСА преузети – овде

Образац пријаве рм 1 за унапређење стања у области уређења и коришћења вода, Група за уређење и коришћење вода – преузети  овде

Образац пријаве рм 2 за пружање подршке за унапређење стања у области уређења и коришћења вода, Група за уређење и коришћење вода – преузети овде

Образац пријаве рм 3 за припрему елемената и учешће у реализацији планских докумената за управљање водама, студија и друге документације од значаја за управљање водама, Група за учествовање у стратеш – преузети  овде

Образац пријаве рм 4 за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода – преузети  овде

Преглед кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – преузети  овде

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР преузети  овде

Категорије

Величина текста
Контраст