Конкурси 2020

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Текст конкурса презуети – овде

Образац пријаве РМ 1 презуети – овде

Образац пријаве РМ 2 презуети – овде

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК – ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ОГЛАШЕНОМ ДАНА 26.08.2020. ГОДИНЕ (РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ИСТЕКАО ЈЕ 03.09.2020. ГОДИНЕ)  презуети – овде

Листу кандидата који су испунили мерила за избор презуети – овде

 

 

Категорије

Величина текста
Контраст