Konkursi 2021

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MPŠV, Republička direkcija za vode

Tekst Konkursa preuzeti – ovde

Prijavu preuzeti – ovde

Pregled kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak preuzeti – ovde

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR preuzeti – ovde

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR – preuzeti – ovde

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast