Konkursi 2021

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MPŠV, Sektor za međunarodnu saradnju

Tekst Konkursa preuzeti – ovde

Prijavu preuzeti – ovde

Pregled kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak  prezueti – ovde

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR  prezueti – ovde

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast