Јавни позиви у 2018. години

Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 2018

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, објавила је данас, 14. августа 2018. године, Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз Захтев за остваривање права првенства закупа.

Позив је расписан у складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 30/18).

Обавештење о јединицама локалне самоуправе које су донеле Годишњи програм заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта за 2018 годину и које су добиле сагласност Министарства на Годишњи програм погледати – овде

Јавни позив погледати – овде

Захтев за остваривање права првенства закупа преузети – овде

Садржај инвестиционог плана преузти – овде

Табела-списак парцела преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст