Javni pozivi u 2018. godini

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 2018

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je danas, 14. avgusta 2018. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 30/18).

Obaveštenje o jedinicama lokalne samouprave koje su donele Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta za 2018 godinu i koje su dobile saglasnost Ministarstva na Godišnji program pogledati – ovde

Javni poziv pogledati – ovde

Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa preuzeti – ovde

Sadržaj investicionog plana preuzti – ovde

Tabela-spisak parcela preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast