Јавни позиви у 2021. години

Јавни позив за учешће у јавној расправи o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју

Одбор за привреду и финансије Владе, на седници од 1. септембра 2021. године, донео је Закључак о спровођењу јавне расправе о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју са Програмом јавне расправе, 05 број: 011-8009/2021.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива представнике органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, пољопривредна газдинства, пољопривреднике, као и друга заинтересована лица да учествују у јавној расправи о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: Нацрт закона) и дају свој допринос у изради коначне верзије Нацрта закона, који је приложен уз овај јавни позив.

 Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 3. септембра до 22. септембра 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије могу се током трајања јавне расправе доставити путем електронске поште на e-mail адресу javna.rasprava@minpolj.gov.rs са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју” или путем поште на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју”.

По окончању јавне расправе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и исти ће објавити на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на Порталу е-Управа.


Mатеријал:

– Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју;

– Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју;

– Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју са пропратним материјалом;

– Образац за коментаре и сугестије

Образложење

Категорије

Величина текста
Контраст