Јавни позиви у 2021. години

Јавни позив за учешће у јавној расправи o Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа

Одбор за привреду и финансије Владе, на седници од 3. фебруара 2021. године, донео је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа са Програмом јавне расправе, 05број: 011-992/2021.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива представнике органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, као и друга заинтересована лица да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа (у даљем тексту: Нацрт закона) и дају свој допринос у изради коначне верзије Нацрта закона, који је приложен уз овај јавни позив.

            Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 5. до 25. фебруара 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије могу се током трајања јавне расправе доставити путем електронске поште на e-mail адресу javna.rasprava@minpolj.gov.rs са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа” или путем поште на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа”.

По окончању јавне расправе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и исти ће објавити на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на Порталу е-Управа.

Документа:

  • Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа погледати – овде
  • Програм јавне расправе о Нацрту закона о уређењу тржишта пољопривредних производа погледати – овде
  • Нацрт закона о уређењу тржишта пољопривредних производа са пропратним материјалом преузети – овде
  • Образац за коментаре и сугестије преузети – овде
  • Образложење преузети – овде

 

Категорије

Величина текста
Контраст