Javni pozivi u 2021. godini

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Odbor za privredu i finansije Vlade, na sednici od 3. februara 2021. godine, doneo je Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa Programom javne rasprave, 05broj: 011-992/2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i daju svoj doprinos u izradi konačne verzije Nacrta zakona, koji je priložen uz ovaj javni poziv.

            Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu od 5. do 25. februara 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu javna.rasprava@minpolj.gov.rs sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda” ili putem pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda”.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i isti će objaviti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na Portalu e-Uprava.

Dokumenta:

  • Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda pogledati – ovde
  • Program javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda pogledati – ovde
  • Nacrt zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa propratnim materijalom preuzeti – ovde
  • Obrazac za komentare i sugestije preuzeti – ovde
  • Obrazloženje preuzeti – ovde

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast