Јавне набавке 2019

ЈНМВ Израдња штанда за Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду, редни број: 1.2.10/2019, заводни број: 404-02-154/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одлуку о обустави поступка погледати – овде

Обавештење о обустави поступка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст