Јавне набавке 2018

ЈНМВ набавка добара – софтверске апликације за електронски пријем и једновремено отварање закључаних понуда за потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, редни број: 1.1.7, заводни број: 404-02-103/2018-15.

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда можете погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст