Јавне набавке 2018

ЈНМВ набавка Е-писарнице (софтвера). Заводни број набавке је: 404-02-438/2018-02, а редни број: 1.1.5/2018.

Конкурсну докумнтацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погледајте – овде

Одговор на питање број 1 погледати – овде

Одговор на питање број 2 погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст