Javne nabavke 2018

JNMV nabavka E-pisarnice (softvera). Zavodni broj nabavke je: 404-02-438/2018-02, a redni broj: 1.1.5/2018.

Konkursnu dokumntaciju pogledati – ovde

Poziv za podnošenje ponuda pogledajte – ovde

Odgovor na pitanje broj 1 pogledati – ovde

Odgovor na pitanje broj 2 pogledati – ovde

Odluku o dodeli ugovora pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast