Јавне набавке 2019

ЈНМВ набавка пнеуматика за службена возила, редни број: 1.1.10/2019, заводни број: 404-02-139/2019-02

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију погледати – овде

Одговор бр1. погледати – овде

Измену конкурсне документације погледати – овде

Измену позива погледати – овде

Обавештење о продужетку рока погледати – овде

Обавештење понуђачима погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст