Јавне набавке 2019

ЈНМВ набавка радне обуће, редни број: 1.1.12/2019, заводни број: 404-02-408/2019-02

Конкурсну докуметнацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погелдати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст