Јавне набавке 2018

ЈНМВ набавка услуге одржавања система FADN базе података и одржавање портала FADN система. Заводни број набавке је: 404-02-364/2018-15, а редни број: 2.1.16/2018

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погледати – овде

Одлуку о обустави поступка погледати – овде

Обавештење о обустави поступка погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст