Јавне набавке 2020

ЈНМВ Одржавање и унапређење ФАДН апликативног и дата басе система и одржавање портала ФАДН . Заводни број: 404-02-104/2020-02, редни број: 1.2.8/2020

Позив за подношење понуда погледати – овде

Конкурсну документацију  погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст