Јавне набавке 2018

JНMВ Унaпрeђeњe систeмa FADN бaзe пoдaтaкa – FADN систeмa, зa пoтрeбe Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe, рeдни брoj: 1.1.8, зaвoдни брoj: 404-02-65/2018-15.

Конкурсну документацију погледати – овде

Позив за подношење понуда погледати – овде

Одлуку о додели уговора погледати – овде

Обавештење о закљученом уговору погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст