Саопштења Министарства Јавни позиви у 2017. години

Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и заштите животне средине, објавила је данас,  13. фебруара 2017. године, Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа.

Позив је расписан у складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 105/16 од 26. децембра 2016. године).

Обaвeштeњe о jaвном пoзиву oбjaвљeно је у днeвним нoвинaмa: Вeчeрњe нoвoсти, Днeвник и Инфoрмeр.

У наставку су линкови ка тексту позива и пратећих докумената.

–          Jaвни пoзив

–          Зaхтeв

–          Сaдржaj инвестиционог плaнa

–         Табела – бланко

–         Табела – пример

–         Oбjaшњeњe вeзaнo зa инвeстициje у биoгaснa пoстрojeњa

 

Категорије

Величина текста
Контраст