Saopštenja Ministarstva Javni pozivi u 2017. godini

Objavljen Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavila je danas,  13. februara 2017. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine).

Obaveštenje o javnom pozivu objavljeno je u dnevnim novinama: Večernje novosti, Dnevnik i Informer.

U nastavku su linkovi ka tekstu poziva i pratećih dokumenata.

–          Javni poziv

–          Zahtev

–          Sadržaj investicionog plana

–         Tabela – blanko

–         Tabela – primer

–         Objašnjenje vezano za investicije u biogasna postrojenja

 

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast