Konkursi 2021

Konkurs za izbor Stručne organizacije koje će biti ovlašćena za obavljanje poslova vezanih za Vinogradarski registar

Konkurs pogledati – ovde

Prijava na Konkurs preuzeti – ovde

11.8.2021. godine se objavljuje Odluka o odbijanju prijave na konkurs za izbor Stručne organizacije koja će biti ovlašćena za obavljanje poslova vezanih za Vinogradarski registar broj 320-05-05038/2020-08 od 29.06.2021. godine pogledati ovde

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast