Saopštenja Ministarstva i najave

Konstruktivan sastanak sa Pančevačkim ratarima

PC160568

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine prof.dr Zoran Rajić i pomoćnik ministra za agrarnu politiku  Nenad Katanić sastali su se danas, 16. decembra 2014. godine u prostorijama Ministarstva sa predstavnicima asocijacije Pančevačkih ratara.

Na sastanku se razgovaralo o  isplati zaostalih subvencija za đubrivo i gorivo iz 2014. godine , agrarnom budžetu za 2015. godinu kao i o  predlozima podsticajnih mera u ratarskoj proizvodnji.

Predstavnici asocijacije su izneli predloge za izmenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu kao i nekoliko predloga koji bi mogli sistemski da reše probleme sa odvodnjavanjem.

Zaključeno je da je neophodna direktna komunikacija predstavnika Ministarstva i proizvođača u cilju što boljeg međusobnog razumevanja i efikasnijeg sprovođenja mera agrarne politike.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast