Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Nemanjina 22-26
Šef kabineta: Marko Saranovac

Info centar-poljoprivreda

Omladinskih brigada 1, SIV 3, 11070 Novi Beograd
Faks: 011/260-79-61


Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, bez organa uprave u sastavu
Jelena Vasiljević
Telefon: 011/3622-315
Sektor za pravne i normativne poslove
Veličina teksta
Kontrast