Uprave

Direktor: Nebojša Milosavljević
tel/fax. 011.311.77.29
e-pošta:upravabilje@minpolj.gov.rs
SIV III, Omladinskih brigada 1, 11070, Novi Beograd


Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin
Načelnik: Slađana Lukić
tel: 011.21.20.464
e-pošta:sladjana.lukic@minpolj.gov.rs


Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja
Šef: Lidija Ristić Matijević
tel: 011.2602.329
e-pošta:lidija.matijevic@minpolj.gov.rs


Odsek za priznavanje sorti
Šef:
tel: 011.311.73.17
e-pošta: upravabilje@minpolj.gov.rs


Grupa za sertifikaciju semena i sadnog materijala
Rukovodilac: Vlade Đoković
tel: 011.311.73.71
e-pošta:vlade.djokovic@minpolj.gov.rs


Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost
Rukovodilac: Jovan Vujović
tel: 011.311.70.94
e-pošta:jovan.vujovic@minpolj.gov.rs


Grupa za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla i fitosanitarnoj oblasti
Rukovodilac: Snežana Savčić-Petrić
tel: 011.2600.081
e-pošta:snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs


Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije
Načelnik: Ivan Tomašev
tel: 011.2120.462
e-pošta: ivan.tomasev@minpolj.gov.rs


Odeljenje fitosanitarne inspekcije
Šef odseka Beograd: Nenad Milojević
tel: 011.260.22.92
e-pošta:nenad.milojevic@minpolj.gov.rs


Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove
Šef odseka:
tel:
e-pošta:


Administrator sajta i informacionih sistema Uprave za zaštitu bilja
Vladimir Stanković
tel: 011.260.22.92
e-pošta:vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs

 v.d. direktora Uprave za veterinu, Živko Matijević

Kontakt: Snežana Eremić
e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs
Tel/Faks: 011 2602-320
SIV III, Omladinskih brigada 1, 11070, Novi Beograd


Odeljenje za zdravlje životinja
Načelnik odeljenja Boban Đurić, Viši savetnik
e-mail: boban.djuric@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3131971


Odsek za epizootije,karantin i upravljanje endemskim bolestima životinja
Šef odseka Tatjana Labus, Samostalni savetnik
e-mail: tatjana.labus@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117536


Centar za krizno planiranje i upravljanje naročito opasnim zaraznim bolestima
Rukovodilac centra Saša Ostojić, Samostalni savetnik
e-mail: sasa.ostojic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117100


Odeljenje za veterinarsko javno zdravstvo
Načelnik odeljenja Tamara Bošković, Viši savetnik
e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117657


Odsek za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla
Šef odseka: Ljiljana Ivanjac, Viši savetnik
e-mail: ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117657


Grupa za za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje i razvoj, uspostavljanje i održavanje sistema za upravaljenje sporednim proizvodima životinjskog porekla
Rukovodilac grupe
e-mail:
Tel.:


Odeljenje za dobrobit životinja i veterinarsku delatnost
Načelnik Maja Andrijašević, viši savetnik
e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs
Tel.:   011 3117315


Grupa za dobrobit životinja
Rukovodilac grupe Ivana Lazić, Samostalni savetnik
e-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs
Tel.:   011 3117538


Odsek za veterinarsku delatnost
Šef odseka Stanislava Kuzmić, Samostalni savetnik
e-mail: stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2699920


Odeljenje veterinarske inspekcije
Načelnik odeljenja Zoran Ivanović, Viši savetnik
e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs e-mail:  vetinspekcija@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2605630


Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobiti životinja
Rukovodilac grupe Olivera Vukelić, Samostalni savetnik
email: olivera.vukelic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2607348


Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla
Rukovodilac grupe Dragan Macić, Samostalni savetnik
e-mail: dragan.macic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2145395


Grupa veterinarske inspekcije u izvoznim objektima
Rukovodilac grupe Marko Bjekić, Samostalni savetnik
e-mail: bjekic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2145395


Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole proizvodnje i prometa lekova  i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicirane hrane za životinje
Rukovodilac grupe Vladimir Raketić, Samostalni savetnik
e-mail: vladimir.raketic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117548


Odeljenje granične veterinarske inspekcije
Načelnik odeljenja Slađana Panić Srdić, Viši savetnik
e-mail: sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2602774


Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju
Načelnik odeljenja Jelisaveta Milošević, Viši savetnik
e-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 319-6011


Grupa za sertifikaciju i usklađivanje veterinarsko-sanitarnih mera
Rukovodilac grupe Sandra Barić, Samostalni savetnik
e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117630


Odsek za pravne, opšte i finansijsko-materijalne poslove
Miloš Oravec, Diplomirani pravnik,
e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs
Marija Grbić, Diplomirani ekonomista,
e-mail:  marija.grbic@minpolj.gov.rs
Ines Miljković, Diplomirani pravnik,
e-mail:  ines.miljkovic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3114467

v.d. direktora: Saša Stamatović
SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
telefon: 011/311-7637


Odsek za planiranje i održivi razvoj u lovstvu
Šef Odseka: Aleksandar Radosavljević
telefon: 011/260-5252


Odsek za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenje šumarstva
Šef odseka: Ljiljana Sovilj
telefon: 011/311-0261


Radno mesto za učešće u pripremi propisa i pravne poslove u oblasti šumarstva i lovstva
Dušica Usanović
telefon: 011/311-0261


Odeljenje šumarske i lovne inspekcije
Načelnik odeljenja: Zvijezdan Nišavić
telefon: 011/285-6080


Odsek sa sedištem u Užicu
Šef odseka: Srđan Kovačević
Moravički okrug, Župana Stracimira 2
telefon: 032/347-240


Odsek sa sedištem u Nišu
Šef odseka: Vlastimir Stojanović
Strahinjića Bana bb
telefon: 018/505-130


Odsek sa sedištem u Kraljevu
Šef odseka: Branislav Šarčević
Raški okrug, Trg Jovana Sarića 1
Telefon: 036/308-738


Odsek sa sedištem u Beogradu
Šef odseka: Tatjana Božić
Omladinskih brigada 1
Telefon: 011/285-6080


Odsek za planiranje i održivi razvoj u šumarstvu
Šef odseka: Vladimir Nikolić
Telefon: 011/260-5015


Radno mesto za pravne i opšte poslove
Jovana Pantelić
Telefon: 011/260-5015

V.d. pomoćnika ministra Nenad Vujović
Telefon:011/311-7473 i 011/2603-675
e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
SIV III, Omladinskih brigada 1, 11070, Novi Beograd


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla
Načelnik odeljenja : v.d. pomoćnika ministra Nenad Vujović privremeno obavlja posao načelnika
Telefon:011/311-7473 i 011/2603-675
e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/3130-504


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište
Načelnik odeljenja: Predrag Vukčević
Telefon: 011/260-2978
E-mail: predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/269-4044


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo
Načelnik odeljenja : Ljubiša Mihajlović
Telefon:011/269-4252
E-mail: ljubisa.mihajlovic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/311-7408


Odsek poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvo
Šef odseka: Žarko Milačić
Telefon: 011/269-4252
E-mail: zarko.milacic@minpolj.gov.rs


Odsek poljoprivredne inspekcije za organsku proizvodnju
Šef odseka : Jasmina Vladić
Telefon: 011/311-7597
E-mail: jasmina.vladic@minpolj.gov.rs


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića, kontrolu javnih skladišta i kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda
Načelnik odeljenja: Milomir Obradović
Telefon: 011/311-2341
E-mail: milomir.obradovic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/269-3700


Odsek poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića
Šef odseka: Zorica Ujić
Telefon: 021/ 421-823
E-mail: zorica.ujic@minpolj.gov.rs
Zgrada Južnobačkog UO, Bul. Mihajla Pupina 10, 21000 Novi Sad


Odsek poljoprivredne inspekcije za kontrolu javnih skladišta, obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda
Šef odseka: Goran Mrdović
Telefon: 011/269-3700
E-mail: goranmrdovic@minpolj.gov.rs


Direktor: Sanja Danilović
e-mail:  sanja.danilovic@minpolj.gov.rs uap.kabinet@minpolj.gov.rs
Bulevar Mihajla Pupina 113 a, 11070, Beograd
telefon:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118


Odsek za informisanje i saradnju sa korisnicima agrarnih podsticaja
Šef Odseka: Sonja Skorupan
e-mail: sonja.skorupan@minpolj.gov.rs


Odeljenje  za internu reviziju
Načelnik Odeljenja: Katarina Budimirović
e-mail: katarina.budimirovic@minpolj.gov.rs


Sektor za poslove koordinacije, međunarodne saradnje i Integrisanog sistema upravljanja i kontrole
Pomoćnik direktora:
e-mail:


Odsek za upravljanje projektima i koordinaciju internih procedura
Šef Odseka: Bojana Gladović
e-mail: bojana.gladovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za Sistem identifikacije zemljišnih parcela
Ime i prezime rukovodioca, zvanje i kontakt podaci:
Načelnik Odeljenja: Zoran Knežević
e-mail: zoran.knezevic@minpolj.gov.rs


Sektor za odobravanje projekata
Pomoćnik direktora:
e-mail:


Odeljenje za odobravanje projekata iz programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike
Načelnik Odeljenja: Nataša Pantić
e-mail: natasa.pantic@minpolj.gov.rs


Odsek za referentne cene
Šef Odseka: Zoran Vasić
e-mail: zoran.vasic@minpolj.gov.rs


Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja
Pomoćnik direktora:
e-mail:


Odeljenje za odobravanje plaćanja iz programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike
Načelnik Odeljenja: Jasmina Jocković
e-mail: jasmina.jockovic@minpolj.gov.rs


Grupa za kreditnu podršku
Rukovodilac Grupe: Tatjana Nikolić
e-mail: krediti@minpolj.gov.rs


Sektor za kontrolu na licu mesta
Pomoćnik direktora: Marina Živanović
e-mail: marina.zivanovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za kontrolu na licu mesta
Načelnik Odeljenja: Tatjana Sušić
e-mail: tatjana.susic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za dokumentaciju i nadzor
Načelnik Odeljenja: Vladan Miražić
e-mail:  vladan.mirazic@minpolj.gov.rs


Sektor za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Pomoćnik direktora: Dragoslav Milutinović
e-mail:  dragoslav.milutinovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za posebne podsticaje i mere ruralnog razvoja
Načelnik Odeljenja: Marijana Cvejić
e-mail: marijana.cvejic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za odobravanje plaćanja podsticaja za proizvodnju u stočarstvu
Načelnik Odeljenja: Hajran Muslić
e-mail: hajran.muslic@minpolj.gov.rs


Grupa za direktna plaćanja – premije
Rukovodilac Grupe: Olivera Paunović
e-mail: olivera.paunovic@minpolj.gov.rs


Odsek za podsticaje za tov
Šef Odseka: Snežana Luković
e-mail: snezana.lukovic@minpolj.gov.rs


Odsek za podsticaje za kvalitetna priplodna grla
Šef Odseka: Gordana Dimitrijević Štakić
e-mail: gordana.dstakic@minpolj.gov.rs


Grupa za podsticaje za košnice pčela
Rukovodilac Grupe: Slađana Vuković Komnenović
e-mail: sladjana.vkomnenovic@minpolj.gov.rs


Sektor za ekonomsko – finansijske poslove
Pomoćnik direktora: Bojan Živković
e-mail: bojan.zivkovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za isplate
Načelnik Odeljenja: Silvana Pavlović
e-mail: silvana.pavlovic@minpolj.gov.rs


Grupa za upravljanje dugovima
Rukovodilac Grupe: Snežana Jovanović
e-mail: snezana.jovanovic@minpolj.gov.rs


Grupa za opšte finansijske poslove
Rukovodilac Grupe: Nataša Jekić
e-mail:  natasa.jekic@minpolj.gov.rs


Grupa za realizaciju mera iz EU fondova
Rukovodilac Grupe: Dejan Nikolić
e-mail: dejan.nikolic@minpolj.gov.rs 


Odsek za upravljanje dugovima
Šef Odseka: Snežana Jovanović
e- mail: snezana.jovanovic@minpolj.gov.rs


Grupa za izveštavanje
Rukovodilac Grupe: Jelena Čolić
e-mail: jelena.colic@minpolj.gov.rs


Sektor za informacione tehnologije
Pomoćnik direktora:
e-mail:


Odeljenje za programska i sistemska rešenja
Načelnik Odeljenja: Đuro Torbić
e-mail: djuro.torbic@minpolj.gov.rs


Odsek za razvoj i primenu programskih rešenja
Šef Odseka: Biljana Đurić
e-mail: biljana.djuric@minpolj.gov.rs


Odsek za tehničku i sistemsku podršku
Šef odseka: Miloš Jelić
e-mail:  milos.jelic@minpolj.gov.rs


Odsek za poljoprivrednu bazu podataka
Šef Odseka: Milica Tomić
e-mail: milica.tomic@minpolj.gov.rs


Sektor za pravne i opšte poslove
Pomoćnik direktora: Lazar Popović
e-mail: lazar.popovic@minpolj.gov.rs


Grupa za pravne poslove
Rukovodilac Grupe: Vesna Tršić Bošković
e-mail: vesna.tboskovic@minpolj.gov.rs


Grupa za ljudske resurse
Rukovodilac Grupe: Mirjana Tadić
e-mail: mirjana.tadic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za opšte poslove
Načelnik Odeljenja: Stojan Šteta
e-mail: stojan.steta@minpolj.gov.rs


Odsek za poslove IPARD pisarnice
Šef Odseka: Ljiljana Milovanović
e-mail: lj.milovanovic@minpolj.gov.rs


Kontakt centar
e-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
telefon:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118
e-mail: ipard.info@minpolj.gov.rs
telefon:  + 381 11 3107013


v.d. direktora Maja Grbić
Bulevar umetnosti 2a, 11070, Beograd
e-mail: maja.grbic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/201-33-60 faks: 011/311-53-70


Odeljenje za pravne, ekonomsko – finansijske i administrativno – tehničke poslove
Načenik Odeljenja: Milan Njegovan
e-mail: milan.njegovan@minpolj.gov.rs
telefon: 011/3116-424


Odeljenje vodne inspekcije
Načelnik odeljenja: Ljiljana Anđelić
e-mail: ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-353


Odsek vodne inspekcije Kraljevo
Šef Odseka: Slađana Pašajlić
telefon: 064/823-56-42


Odsek vodne inspekcije Niš
Šef Odseka: Dragoslav Đorđević
telefon: 064/823-56-39


Odsek vodne inspekcije Smederevo
Šef Odseka: Ljiljana Savić
telefon: 064/823-56-49


Odeljenje za upravljanje vodama i međunarodnu saradnju
Načenik Odeljenja: Marija Lazarević
e-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-351


Grupa za vodna akta, analitičke poslove i standarde u oblasti voda
Rukovodilac grupe: Zoran Cekić
e-mail: zoran.cekic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/3116-494


Grupa za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljanju
Rukovodilac grupe:
telefon: 011/2013-366


Grupa za uređenje i korišćenje voda
Rukovodilac grupe: Aleksandra Savić
e-mail: aleksandra.savic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-356


Grupa za zaštitu voda od zagađivanja
Rukovodilac grupe: Dobrila Kujundžić
e-mail: dobrila.kujundzic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2134-903


Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda
Rukovodilac grupe: Merita Borota
e-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-349

Direktor: Branko Lakić
e-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs
kontakt osoba: Zorislava Srdić
e-mail: zorislava.srdic@minpolj.gov.rs
Gračanička 8, 11000, Beograd
telefon: 011/3348-054


Odeljenja za opšte, pravne, poslove upravljanja poljoprivrednim zemljištem i finansijsko administrativne poslove
Načelnik: Aleksandra Mičeta
e-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Gračanička 8
telefon: 011/3348-047


Grupa za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta
Rukovodilac: Svetlana Stankov
e-mail: svetlana.stankov@minpolj.gov.rs
telefon:011/3281-521
Gračanička 8


Grupa za poslove restitucije poljoprivrednog zemljišta
e-mail: sanja.paunovic@minpolj.gov.rs ; zenja.kasic@minpolj.gov.rs
telefon: 011 3348-047
Gračanička 8


Grupa za korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Rukovodilac: Marija Mitrović
e-mail: marija.mitrovic@minpolj.gov.rs
telefon:011/3348-052
Gračanička 8


Grupa za finansijske i administrativne poslove
kontakt osoba: Zorica Stanojević
e-mail: zorica.stanojevic@minpolj.gov.rs
telefon:011/3287-865
Gračanička 8 

v.d. direktora Aleksandra Božić
e-mail:  aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs
Batajnički drum 7, deo br. 10, 11186 BEOGRAD
telefon.:    011 377-2080


Laboratorija za fitosanitarna ispitivanja i ispitivanja kvaliteta semena
kontakt : Marija Milenković
marija.milenkovic@minpolj.gov.rs
+381 11 377 21 33


Banka biljnih gena
Šef: dr Maja Ječmenica
maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
+381 64 805 58 00


Laboratorija za bezbednost i kvalitet  mleka i mikrobiološka laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje

Načelnik: Dr Slavoljub Stanojević
slavoljub.stanojevic@minpolj.gov.rs
+381 11 377 2011


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanje hrane i hrane za životinje
Načelnik: Saša Bilek
sasa.bilek@minpolj.gov.rs
+381 11 3772 058

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast