Uprave

Uprava za zaštitu biljaUprava za veterinuUprava za šumePoljoprivredna inspekcijaUprava za agrarna plaćanjaRepublička direkcija za vodeUprava za poljoprivredno zemljišteDirekcija za nacionalne referentne laboratorije
Direktor: Nebojša Milosavljević
tel/fax. 011.311.77.29
e-pošta:upravabilje@minpolj.gov.rs
SIV III, Omladinskih brigada 1, N. Beograd


Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin
Načelnik: Slađana Lukić
tel: 011.21.20.464
e-pošta:sladjana.lukic@minpolj.gov.rs


Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja
Šef: Lidija Ristić Matijević
tel: 011.2602.329
e-pošta:lidija.matijevic@minpolj.gov.rs


Odsek za priznavanje sorti
Šef: Dragan Dedić
tel: 011.311.73.17
e-pošta:dragan.dedic@minpolj.gov.rs


Grupa za sertifikaciju semena i sadnog materijala
Rukovodilac: Vlade Đoković
tel: 011.311.73.71
e-pošta:vlade.djokovic@minpolj.gov.rs


Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost
Rukovodilac: Jovan Vujović
tel: 011.311.70.94
e-pošta:jovan.vujovic@minpolj.gov.rs


Grupa za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla i fitosanitarnoj oblasti
Rukovodilac: Snežana Savčić-Petrić
tel: 011.2600.081
e-pošta:snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs


Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije
Načelnik: Dragoljub Brajović
tel: 011.2120.462
e-pošta: dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje fitosanitarne inspekcije
Šef odseka Beograd: Nenad Milojević
tel: 011.311.74.77
e-pošta:nenad.milojevic@minpolj.gov.rs


Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove
Šef odseka: Dragan Milenković
tel: 011.314.97.71
e-pošta:dragan.milenkovic@minpolj.gov.rs


Administrator sajta Uprave za zaštitu bilja
Vladimir Stanković
tel: 011.311.74.77
e-pošta:vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs

v.d. direktora: Emina Milakara
e-mail: emina.milakara@minpolj.gov.rs
Kontakt: Snežana Eremić
e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs
Tel/Faks: 011 2602-320


Odeljinje za zdravlje životinja
Načelnik odeljenja Boban Đurić, Viši savetnik
e-mail: boban.djuric@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3131971


Odsek za epizootije,karantin i upravljanje endemskim bolestima životinja
Šef odseka Tatjana Labus, Samostalni savetnik
e-mail: tatjana.labus@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117536


Centar za krizno planiranje i upravljanje naročito opasnim zaraznim bolestima
Rukovodilac centra Saša Ostojić, Samostalni savetnik
e-mail: sasa.ostojic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117100


Odeljenje za veterinarsko javno zdravstvo
Načelnik odeljenja Tamara Bošković, Viši savetnik
e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117657


Odsek za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla
Šef odseka: Ljiljana Ivanjac, Viši savetnik
e-mail: ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117657


Grupa za za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje i razvoj, uspostavljanje i održavanje sistema za upravaljenje sporednim proizvodima životinjskog porekla
Rukovodilac grupe Slavica Nikolić-Stajković, Samostalni savetnik
e-mail:  slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs
Tel.:   011 2604629


Odeljenje za dobrobit životinja i veterinarsku delatnost
Načelnik Maja Andrijašević, viši savetnik
e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs
Tel.:   011 3117315


Grupa za dobrobit životinja
Rukovodilac grupe Ivana Lazić, Samostalni savetnik
e-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs
Tel.:   011 3117538


Odsek za veterinarsku delatnost
Šef odseka Stanislava Kuzmić, Samostalni savetnik
e-mail: stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2699920


Odeljenje veterinarske inspekcije
Načelnik odeljenja Zoran Ivanović, Viši savetnik
e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs
e-mail:  vetinspekcija@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2605630


Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobiti životinja
Rukovodilac grupe Olivera Vukelić, Samostalni savetnik
email: olivera.vukelic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2607348


Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla
Rukovodilac grupe Dragan Macić, Samostalni savetnik
e-mail: dragan.macic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2145395


Grupa veterinarske inspekcije u izvoznim objektima
Rukovodilac grupe Marko Bjekić, Samostalni savetnik
e-mail: bjekic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2145395


Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole proizvodnje i prometa lekova  i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicirane hrane za životinje
Rukovodilac grupe Vladimir Raketić, Samostalni savetnik
e-mail: vladimir.raketic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117548


Odeljenje granične veterinarske inspekcije
Načelnik odeljenja Slađana Panić Srdić, Viši savetnik
e-mail: sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 2602774


Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju
Načelnik odeljenja Jelisaveta Milošević, Viši savetnik
e-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 319-6011


Grupa za sertifikaciju i usklađivanje veterinarsko-sanitarnih mera
Rukovodilac grupe Sandra Barić, Samostalni savetnik
e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3117630


Odsek za pravne, opšte i finansijsko-materijalne poslove
Miloš Oravec, Diplomirani pravnik, e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs
Marija Grbić, Diplomirani ekonomista, e-mail:  marija.grbic@minpolj.gov.rs
Ines Miljković, Diplomirani pravnik, e-mail:  ines.miljkovic@minpolj.gov.rs
Tel.: 011 3114467

v.d. direktora: Saša Stamatović
SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
telefon: 011/311-7637

Šef Odseka za planiranje i održivi razvoj u lovstvu: Aleksandar Radosavljević
telefon: 011/260-5252


Šef odseka za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenje šumarstva:
Ljiljana Sovilj
telefon: 011/311-0261


Radno mesto za učešće u pripremi propisa i pravne poslove u oblasti šumarstva i lovstva:
Dušica Usanović

telefon: 011/311-0261


Načelnik odeljenja šumarske i lovne inspekcije
Zvijezdan Nišavić
telefon: 011/285-6080


Šef odseka sa sedištem u Užicu
Srđan Kovačević
adresa: Moravički okrug, Župana Stracimira 2
telefon: 032/347-240


Šef odseka sa sedištem u Nišu
Vlastimir Stojanović
adresa: Strahinjića Bana bb,
telefon: 018/505-130


Šef Odseka sa sedištem u Kraljevu
Branislav Šarčević
adresa: Raški okrug, Trg Jovana Sarića 1
telefon: 036/308-738


Šef Odseka sa sedištem u Beogradu
Tatjana Božić
adresa: Omladinskih brigada 1
telefon: 011/285-6080


Šef Odseka za planiranje i održivi razvoj u šumarstvu
Radivoje Kaurin
Telefon: 011/260-1975

 

Odeljenje poljoprivedne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda
Načelnik Odeljenja : Nenad Vujović
telefon:011/311-7473 i 011/2603-675
e-mail:nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/3130-504


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište
Načelnik Odeljenja: Predrag Vukčević
telefon:011/260-2978
e-mail:predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/269-4044


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo
Načelnik Odeljenja : Nebojša Ristić
telefon:011/311-7419
e-mail:nebojsa.ristic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/269-4252


Grupa poljoprivredne inspekcije za organsku proizvodnju
Rukovodilac Grupe: Mirjana Petrović
telefon:011/311-7419


Grupa poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvu
Rukovodilac Grupe: Ljubiša Mihajlović
telefon:027/324-316


Odeljenje poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića
Rukovodilac Odeljenja: Milomir Obradović
telefon:011/311-2341
e-mail:milomir.obradovic@minpolj.gov.rs
Inspektori: 011/269-3700


Grupa za vođenje Centralnog registra objekata
Zorica Tošković, rukovodilac Grupe
telefon:011/213-6609 , 011/269-3051
e-mail:zorica.toskovic@minpolj.gov.rs

Direktor: Biljana Petrović
e-mail:  biljana.petrovic@minpolj.gov.rs
uap.kabinet@minpolj.gov.rs
Bulevar Mihajla Pupina 113 a
telefon:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118


Sektor za komunikaciju sa Evropskom komisijom i projektno planiranje
Pomoćnik direktora: Ivana Zlatanović vršilac dužnosti pomoćnika direktora
e-mail: ivana.zlatanovic@minpolj.gov.rs


Grupa za upravljanje projektima i dokumentima
Rukovodilac Grupe: Bojana Gladović
e-mail: bojana.gladovic@minpolj.gov.rs


Odsek za uspostavljanje i upravljanje Sistemom integrisanog upravljanja i kontrole
Ime i prezime rukovodioca, zvanje i kontakt podaci:
Šef Odseka: Zoran Knežević
e-mail: zoran.knezevic@minpolj.gov.rs


Sektor za odobravanje projekata
Pomoćnik direktora: Dragoslav Milutinović
e-mail: dragoslav.milutinovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za odobravanje projekata iz programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike
Načelnik Odeljenja: Nataša Pantić
e-mail: natasa.pantic@minpolj.gov.rs


Odsek za referentne cene
Ime i prezime rukovodioca, zvanje i kontakt podaci
Šef Odseka: Zoran Vasić
e-mail: zoran.vasic@minpolj.gov.rs


Odsek za posebne podsticaje i mere ruralnog razvoja
Šef Odseka Marijana Cvejić
e-mail: marijana.cvejic@minpolj.gov.rs


Grupa za kreditnu podršku
e-mail: krediti@minpolj.gov.rs


Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja
Pomoćnik direktora: Boško Umetić
e-mail: bosko.umetic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za odobravanje plaćanja podsticaja za proizvodnju u stočarstvu
Načelnik: Odeljenja Hajran Muslić
e-mail hajran.muslic@minpolj.gov.rs


Grupa za direktna plaćanja – premije
Rukovodilac Grupe: Olivera Paunović
e-mail: olivera.paunovic@minpolj.gov.rs


Odsek za podsticaje za tov
Šef Odseka: Snežana Luković
e-mail: snezana.lukovic@minpolj.gov.rs


Odsek za podsticaje za kvalitetna priplodna grla
Šef Odseka: Gordana Dimitrijević Štakić
e-mail: gordana.dstakic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za odobravanje plaćanja iz programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike
Načelnik Odeljenja: Jasmina Jocković
e-mail: jasmina.jockovic@minpolj.gov.rs


Sektor za kontrolu na licu mesta
Pomoćnik direktora: Marina Živanović
e-mail: marina.zivanovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za kontrolu na licu mesta
Načelnik Odeljenja: Tatjana Sušić
e-mail: tatjana.susic@minpolj.gov.rs


Odsek za dokumentaciju i nadzor
Šef Odseka: Miljana Vučićević
e-mail: miljana.vucicevic@minpolj.gov.rs


Sektor za ekonomsko – finansijske poslove
Pomoćnik direktora: Bojan Živković
e-mail: bojan.zivkovic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za isplate
Načelnik Odeljenja: Silvana Pavlović
e-mail: silvana.pavlovic@minpolj.gov.rs


Grupa za upravljanje dugovima
Rukovodilac Grupe: Snežana Jovanović
e-mail: snezana.jovanovic@minpolj.gov.rs


Grupa za računovodstvo agrarnih plaćanja i tekućeg finansiranja
Rukovodilac Grupe: Ljiljana Šobić
e-mail: ljiljana.sobic@minpolj.gov.rs


Grupa za izveštavanje
Rukovodilac Grupe: Jelena Čolić
e-mail: jelena.colic@minpolj.gov.rs


Sektor za informacione tehnologije
Pomoćnik direktora: Dušan Purtić
e-mail: purticd@sezampro.rs


Odsek za razvoj i primenu programskih rešenja
Šef Odseka: Đuro Torbić
e-mail: djuro.torbic@minpolj.gov.rs


Grupa za tehničku i sistemsku podršku
Rukovodilac Grupe: Miloš Jelić
e-mail:  milos.jelic@minpolj.gov.rs


Odsek za poljoprivrednu bazu podataka
Šef Odseka: Dragana Inđić
e-mail: dragana.indjic@minpolj.gov.rs


Sektor za pravne i opšte poslove
Pomoćnik direktora: Lazar Popović
e-mail: lazar.popovic@minpolj.gov.rs


Grupa za pravne poslove
Rukovodilac Grupe: Vesna Tršić Bošković
e-mail: vesna.tboskovic@minpolj.gov.rs


Grupa za ljudske resurse
Rukovodilac Grupe: Mirjana Tadić
e-mail: mirjana.tadic@minpolj.gov.rs


Odeljenje za opšte poslove
Načelnik Odeljenja: Stojan Šteta
e-mail: stojan.steta@minpolj.gov.rs


Odsek za poslove IPARD pisarnice
Šef Odseka: Ljiljana Milovanović
e-mail: lj.milovanovic@minpolj.gov.rs


Grupa za informisanje i saradnju sa korisnicima agrarnih podsticaja
Rukovodilac Grupe Sonja Skorupan
e-mail: sonja.skorupan@minpolj.gov.rs


Grupa za internu reviziju
Rukovodilac: Grupe Katarina Budimirović
e-mail: katarina.budimirovic@minpolj.gov.rs


Kontakt centar
e-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
telefon:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118
e-mail: ipard.info@minpolj.gov.rs
telefon:  + 381 11 3107013


v.d. direktora Nataša Milić, dipl. inž. šum.
Bulevar umetnosti 2a, 11070 Novi Beograd
e-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/201-33-60
faks: 011/311-53-70


Grupa za upravne i analitičke poslove i standarde u oblasti voda
Rukovodilac grupe: Goran Kamčev
e-mail: goran.kamcev@minpolj.gov.rs
telefon: 011/201-33-69
telefon/faks: 011/3116-494


Odsek za pravne i administrativno – tehničke poslove
Šef odseka: Milan Njegovan
e-mail: milan.njegovan@minpolj.gov.rs
telefon: 011/201-33-61 i 011/311-64-24
faks: 011/311-53-70


Grupa za ekonomsko – finansijske poslove
Rukovodilac grupe: Nataša Nikolić
e-mail: natasa.nikolic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-340
faks: 011/311-53-70


Grupa za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljanju
Rukovodilac grupe: Dušan Dobričić
e-mail: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-366
faks: 011/311-53-70


Grupa za međunarodnu saradnju u oblasti voda
Rukovodilac grupe: Marija Lazarević
e-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs
telefon/faks: 011/2134-903


Grupa za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja
Rukovodilac grupe: Aleksandra Savić
e-mail: aleksandra.savic@minpolj.gov.rs
telefon/faks: 011/2134-991


Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda
Rukovodilac grupe: Radovanka Pavlović
e-mail: radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-350
faks: 011/311-53-70


Odeljenje vodne inspekcije
Načelnik odeljenja: Ljiljana Anđelić
e-mail: ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs
telefon: 011/2013-353
faks: 011/201-33-53

Direktor: Branko Lakić
e-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs
kontakt osoba: Zorislava Srdić
e-mail: zorislava.srdic@minpolj.gov.rs
Gračanička 8
telefon: 011/3348-054


Odeljenja za opšte, pravne, poslove upravljanja poljoprivrednim zemljištem
i finansijsko administrativne poslove
Načelnik: Aleksandra Mičeta
e-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Gračanička 8
telefon: 011/3348-047


Grupa za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta
Rukovodilac: Svetlana Stankov
e-mail: svetlana.stankov@minpolj.gov.rs
telefon:011/3281-521
Gračanička 8


Grupa za poslove restitucije poljoprivrednog zemljišta
e-mail: sanja.paunovic@minpolj.gov.rs ; zenja.kasic@minpolj.gov.rs
telefon: 011 3348-047
Gračanička 8


Grupa za korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Rukovodilac: Marija Mitrović
e-mail: marija.mitrovic@minpolj.gov.rs
Gračanička 8
telefon:011/3348-052


Grupa za finansijske i administrativne poslove
kontakt osoba: Zorica Stanojević
e-mail: zorica.stanojevic@minpolj.gov.rs
Gračanička 8
telefon:011/3287-865

v.d. direktora Nenad Dolovac
e-mail:  nenad.dolovac@minpolj.gov.rs
telefon.:    011 377-2080

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast