Саопштења пољопривредне инспекције

Контрола промета јаких алкохолних пића у угоститељским објектима и пијацама у 2018. и 2019. години

У циљу праћења безбедности и квалитета производа на тржишту, током 2018. године и првом полугодишту 2019. године, пољопривредни инспектори су спровели укупно 2.266 контрола на пијацама и у угоститељским објектима.

Контролисан је промет јаких алкохолних пића која су стављена у промет у ринфузном стању, без декларације и провере безбедности.

Основ за планирање ових контрола на пијацама и угоститељским објектима су резултати мониторинга, резултати претходних контрола и генерално спроведена анализа ризика. Овакве контроле су ненајављене, а могу бити редовне према дефинисаном плану и  ванредне/акцијске по основу захтева других државних органа, кризне ситуације као и контроле по жалбама потрошача.

Од 2.266 контрола извршених у наведеном периоду, 1.753 су у угоститељским објектима, где је одузето и уништено 457 литара ракије у ринфузном стању без декларације и провере безбедности производа, чија је вредност 1.063.000,00 динара.

Откривено је 168 прекршиоца против којих је поднето 168 казнених мера и донето 168 управних мера, што је 9,58 % неусаглашености са важећим прописима.

На пијацама је извршено укупно 513 контрола, којом приликом је одузето и уништено 105 литара ракије у ринфузном стању без декларације и провере безбедности производа, чија је вредност 93.000,00 динара.

Откривено је 17 прекршиоца против којих је поднето 17 казнених мера и донето 17 управних мера, што је 3,31% неусаглашености са важећим прописима.

Извршено је 91 контрола јаких алкохолних пића са узорковањем.

Када  су у питању воћне ракије испитивани параметри квалитета су: садржај етанола, садржај екстракта,  садржај укупних киселина, садржај естара, садржај укупних алдехида, садржај метанола, садржај виших алкохола, садржај фурфурала, садржај бензадехида,  цијановодоничне киселине , садржај сумпор-диоксида и порекло етанола. Сензорном оценом су вредновани: боја, бистрина, мирис типичност и укус.

Узорковано

Резултат анализе Неисправност
Одговара Не одговара Декларација Квалитет Порекло етанола
91 46 45 27 16 2

Узрок неисправности  узорака ракија  дат је кроз три  основна параметра:  декларација, квалитет и порекло етанола- природност воћних ракија.

Неисправност декларација код ракија у последњих неколико година, прво је показала растући тренд, да би потом благо опала и задржала ту тенденцију,  а у овим акцијским  контролама показује  пад и то најмањи број у последњих пет-шест  година. Неисправност квалитета је нешто мањи у односу на последњих пет-шест  година, док порекло етанола који није пореклом из воћа је најнижи у последњих пет-шест  година, где је од 91 анализираног  узорка само у два пронађен етанол који није пореклом из воћа.

Категорије

Величина текста
Контраст