Saopštenja poljoprivredne inspekcije

Kontrola prometa jakih alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i pijacama u 2018. i 2019. godini

U cilju praćenja bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu, tokom 2018. godine i prvom polugodištu 2019. godine, poljoprivredni inspektori su sproveli ukupno 2.266 kontrola na pijacama i u ugostiteljskim objektima.

Kontrolisan je promet jakih alkoholnih pića koja su stavljena u promet u rinfuznom stanju, bez deklaracije i provere bezbednosti.

Osnov za planiranje ovih kontrola na pijacama i ugostiteljskim objektima su rezultati monitoringa, rezultati prethodnih kontrola i generalno sprovedena analiza rizika. Ovakve kontrole su nenajavljene, a mogu biti redovne prema definisanom planu i  vanredne/akcijske po osnovu zahteva drugih državnih organa, krizne situacije kao i kontrole po žalbama potrošača.

Od 2.266 kontrola izvršenih u navedenom periodu, 1.753 su u ugostiteljskim objektima, gde je oduzeto i uništeno 457 litara rakije u rinfuznom stanju bez deklaracije i provere bezbednosti proizvoda, čija je vrednost 1.063.000,00 dinara.

Otkriveno je 168 prekršioca protiv kojih je podneto 168 kaznenih mera i doneto 168 upravnih mera, što je 9,58 % neusaglašenosti sa važećim propisima.

Na pijacama je izvršeno ukupno 513 kontrola, kojom prilikom je oduzeto i uništeno 105 litara rakije u rinfuznom stanju bez deklaracije i provere bezbednosti proizvoda, čija je vrednost 93.000,00 dinara.

Otkriveno je 17 prekršioca protiv kojih je podneto 17 kaznenih mera i doneto 17 upravnih mera, što je 3,31% neusaglašenosti sa važećim propisima.

Izvršeno je 91 kontrola jakih alkoholnih pića sa uzorkovanjem.

Kada  su u pitanju voćne rakije ispitivani parametri kvaliteta su: sadržaj etanola, sadržaj ekstrakta,  sadržaj ukupnih kiselina, sadržaj estara, sadržaj ukupnih aldehida, sadržaj metanola, sadržaj viših alkohola, sadržaj furfurala, sadržaj benzadehida,  cijanovodonične kiseline , sadržaj sumpor-dioksida i poreklo etanola. Senzornom ocenom su vrednovani: boja, bistrina, miris tipičnost i ukus.

Uzorkovano

Rezultat analize Neispravnost
Odgovara Ne odgovara Deklaracija Kvalitet Poreklo etanola
91 46 45 27 16 2

Uzrok neispravnosti  uzoraka rakija  dat je kroz tri  osnovna parametra:  deklaracija, kvalitet i poreklo etanola- prirodnost voćnih rakija.

Neispravnost deklaracija kod rakija u poslednjih nekoliko godina, prvo je pokazala rastući trend, da bi potom blago opala i zadržala tu tendenciju,  a u ovim akcijskim  kontrolama pokazuje  pad i to najmanji broj u poslednjih pet-šest  godina. Neispravnost kvaliteta je nešto manji u odnosu na poslednjih pet-šest  godina, dok poreklo etanola koji nije poreklom iz voća je najniži u poslednjih pet-šest  godina, gde je od 91 analiziranog  uzorka samo u dva pronađen etanol koji nije poreklom iz voća.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast