Korisni linkovi

IPARD – Evropska komisija https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_en

EU procedure ugovaranja ( PRAG ) https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm_en      

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji http://europa.rs/  

DG AGRI – Generalni direktorat za poljoprivredu i ruralni razvoj https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

ELARD – Evropska LEADER asocijacija za ruralni razvoj http://www.elard.eu/

ENRD – Evropska mreža za ruralni razvoj https://enrd.ec.europa.eu/

Karta poljoprivrednih stručnih službi Srbije http://www.psss.rs/psss.html

Uprava za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast