Korisna dokumenta

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, bez organa uprave u sastavu

Jelena Vasiljević
Telefon: 011/3622-315
Sektor za pravne i normativne poslove

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast