Saopštenja Ministarstva Najave događaja

Međunarodni Dan reke Save

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa JVP „Srbijavode“, organizovali su danas akciju čišćenja priobalja reke Save i time obeležili početak proslave Dana reke Save. Centralna proslava biće organizovana 1. juna 2022. godine, u 10 časova, na platou „ Red Queen“ (Beograd na vodi).

Svake godine 1. juna u četiri države u slivu reke Save – Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Republici Srbiji, obeležava se Dan reke Save u cilju promocije izuzetne ekološke vrednosti i privrednih potencijala u slivu reke Save, održivog korišćenja i razvoja privrednih aktivnosti i važnosti dobre regionalne saradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosistema, a time i višem kvalitetu života stanovništva u slivu.

Države strane Okvirnog sporazuma o slivu reke Save su, 01. juna 2007. godine u Zagrebu, na prvom sastanku strana, ovaj datum proglasile Danom reke Save. Od tada se svake godine obeležava Dan reke Save na celom slivu u cilju promovisanja značaja ove reke za sve zemlje u slivu, njenih visokih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskih potencijala.

Organizovanjem različitih aktivnosti skreće se pažnja na vitalnu ulogu koju reka Sava i njene pritoke imaju u životu stanovništva u njenom slivu, te s tim u vezi podizanje javne svesti o važnosti prekogranične saradnje i dogovora o bitnim oblicima korišćenja i zaštite voda u slivu reke Save.

Međunarodni Dan reke Save se svake godine obeležava organizacijom brojnih događaja koji obuhvataju sportske i obrazovne sadržaje, savske sajmove i druge aktivnosti i tako upućuje i apel građanima Republike Srbije da čuvaju ovaj neprocenjivi prirodni resurs koji imamo u zemlji. Program aktivnosti: https://rdvode.gov.rs/dan-save-aktivnosti-1.php   

 

Agendu možete preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast