Саопштења Министарства

Мере за смањење бројности глодара

Поводом натписа и информација у медијима, у вези са пренамножењем глодара и предлозима за њихово сузбијање, овим путем желимо да обавестимо јавност да је, Управа за заштиту биља током лета, након добијених извештаја са терена и обиласка угрожених подручја, 25. августа 2014. године, издала саопштење о механичким и хемијским мерама сузбијања глодара (постављено на званичном сајту Министарства www.minpolj.gov.rs). Подсећамо да је у циљу смањења бројности пољских глодара, потребно извршити правовремено и организовано сузбијање, које ће обухватити што веће површине, како пољопривредне тако и непољопривредне, и то уз сарадњу и координацију свих надлежних органа и служби на терену. 

Механичке мере:

  • заоравање стрништа дубоким орањем и друге механичке мере;
  • преоравање усева у којим је којима је констатован висок проценат штета;
  • где је то могуће дубоко орање граничних необрађених површина или кошење;
  • кошење међа, утрина и других непољопривредних површина.

Хемијске мере:

На угроженим пољопривредним површинама примењивати родентицидне мамке.

Препоручује се примена парафинских (импрегнираних) родентицидних мамака на бази цинк-фосфида и мамка на бази бромадиолона. Мамци на бази бромадиолона препоручују се за примену у јесењем периоду, након сетве озимих усева. Мамци се примењују у складу са упутством за примену, по сувом времену. Мамци се не смеју остављати на површини земље, већ се постављају у активне рупе глодара или у кутијама за излагање мамака, како би се избеглo тровања домаћих животиња, дивљачи, природних непријатеља и загађење животне средине. Мамци се не смеју примењивати по киши, после кише и у изразито влажном земљишту. Мамци се не постављају голом руком, већ пластичним или металним кашичицама или чашама. Површине третиране родентицидним мамцима се морају редовно обилазити, најмање једном у 10 дана. Угинули глодари и остаци конзумираних мамака се морају сакупљати, како би се спречила секундарна тровања природних непријатеља глодара, а нарочито птица. Сакупљени угинули глодари и остаци конзумираних мамака се морају уклонити на безбедан начин.

Родентицидне, који су класификовани и обележени као нарочито опасни, могу примењивати само правна лица и предузетници уписани у Регистар пружалаца услуга за обављање оперативних услуга – дезинфекције, дезинсекције и дератизације у области заштите биља и биљних производа. Списак  пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља за пружање оперативних услуга – дезинфекција, дезинсекција и дератизација у области заштите биља и биљних производа можете преузети на следећем линку www.uzb.minpolj.gov.rs.

Категорије

Величина текста
Контраст