Стана Божовић

Stana-Bozovic Име и презиме: Стана Божовић

Датум рођења: 15. јануар 1962. године

E-mail: stana.bozovic@eko.minpolj.gov.rs

Пребивалиште:  Београд

Удата, мајка двоје деце

ОБРАЗОВАЊЕ:

– Докторске студије у току
– Магистар интернационалног менаџмента, Европски Универзитет
– Дипл. дефектолог, логопед, Дефектолошки факултет Универзитета у Београду


РАДНО ИСКУСТВО:

– мај 2014 –    Државни секретар, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 • задужена за послове заштите животне средине

– дец. 2013 – апр. 2014 Државни секретар, Министарство енергетике, развоја и  заштите животне средине

 • Председник преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Р.Србије Европској унији, послови координације и надзора рада у области заштите животне средине и то: планирање и управљање у животној средини, заштита животне средине, управљање хемикалијама, управљање отпадом, међународна сарадња и пројекти и њихова имплементација у овој области;
 • Председник Радне групе за праћење реализације активности дефинисаних Меморандумом о разумевању и сарадњи у области одрживог развоја и заштите животне средине између министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Р.Србије;
 • Руководилац радне групе за успостављање и развој еколошке мреже укључујући еколошки значај подручја од националног и међународног значаја;
 • Руководилац радне групе за ревизију Стратегије о биолошкој разноврсности.

– oкт. 2012 – дец. 2013 Државни секретар, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

 • Послови координације и управљања у области безбедности и заштите здравља на раду и родне равноправности 

– мај 2012 – окт. 2012 Народни посланик Српске напредне странке у Народној Скупштини Србије

– 2004 – 2007    Помоћник министра, Министарство трговине, туризме и услуга, Владе Републике Србије, др Војислав Коштуница

Помоћник министра за вођење туристичке инспекције

– 2000 – 2001    Коминистар, Министарство за рад, борачка и социјална питања (прелазна Влада, др Зоран Ђинђић)

1998 – 2000    Секретар Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, Градска управа Града Београда

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

 • Председник Савета Владе Републике Србије за безбедност и здравље на раду
 • Председник Савета Владе Ребублике Србије за родну равноправност
 • Потпредседник политичког савета при Министарству одбране за спровођење резолуције УН1325 –жене, мир и безбедност
 • Члан координационог тела при Министарству унутрашњих послова за спровођење резолуције УН 1325 – жене, мир и безбедност
 • Члан радне групе за израду Националне стратегије за развој спорта за период 2014 – 2018. године и акционог плана за њену примену
 • Члан Олимпијског комитета Србије “Комисија за жене“, унапређење и афирмација жена у спорту
 • Члан Управног одбора Удружења жена Медитерана – земаља северне Африке, Медитерана и Балкана

Кроз целокупно досадашње радно ангажовање, које је већим делом укључивало руковођење у организацији послова, бавила сам се стручним усавршавањем кроз разне видове учествовања на семинарима, стручним скуповима, саветовањима као организатор и предавач, као и кроз континуирано проучавање прописа и праћење стручне литературе од значаја за успешно обављање послова из делокруга рада.

Категорије

Величина текста
Контраст