Stana Božović

Stana-Bozovic Ime i prezime: Stana Božović

Datum rođenja: 15. januar 1962. godine

E-mail: stana.bozovic@eko.minpolj.gov.rs

Prebivalište:  Beograd

Udata, majka dvoje dece

OBRAZOVANJE:

– Doktorske studije u toku
– Magistar internacionalnog menadžmenta, Evropski Univerzitet
– Dipl. defektolog, logoped, Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu


RADNO ISKUSTVO:

– maj 2014 –    Državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

 • zadužena za poslove zaštite životne sredine

– dec. 2013 – apr. 2014 Državni sekretar, Ministarstvo energetike, razvoja i  zaštite životne sredine

 • Predsednik pregovaračke grupe za životnu sredinu Koordinacionog tela za proces pristupanja R.Srbije Evropskoj uniji, poslovi koordinacije i nadzora rada u oblasti zaštite životne sredine i to: planiranje i upravljanje u životnoj sredini, zaštita životne sredine, upravljanje hemikalijama, upravljanje otpadom, međunarodna saradnja i projekti i njihova implementacija u ovoj oblasti;
 • Predsednik Radne grupe za praćenje realizacije aktivnosti definisanih Memorandumom o razumevanju i saradnji u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine između ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine R.Srbije;
 • Rukovodilac radne grupe za uspostavljanje i razvoj ekološke mreže uključujući ekološki značaj područja od nacionalnog i međunarodnog značaja;
 • Rukovodilac radne grupe za reviziju Strategije o biološkoj raznovrsnosti.

– okt. 2012 – dec. 2013 Državni sekretar, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

 • Poslovi koordinacije i upravljanja u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i rodne ravnopravnosti 

– maj 2012 – okt. 2012 Narodni poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj Skupštini Srbije

– 2004 – 2007    Pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine, turizme i usluga, Vlade Republike Srbije, dr Vojislav Koštunica

Pomoćnik ministra za vođenje turističke inspekcije

– 2000 – 2001    Koministar, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja (prelazna Vlada, dr Zoran Đinđić)

1998 – 2000    Sekretar Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu, Gradska uprava Grada Beograda

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • Predsednik Saveta Vlade Republike Srbije za bezbednost i zdravlje na radu
 • Predsednik Saveta Vlade Rebublike Srbije za rodnu ravnopravnost
 • Potpredsednik političkog saveta pri Ministarstvu odbrane za sprovođenje rezolucije UN1325 –žene, mir i bezbednost
 • Član koordinacionog tela pri Ministarstvu unutrašnjih poslova za sprovođenje rezolucije UN 1325 – žene, mir i bezbednost
 • Član radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period 2014 – 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu
 • Član Olimpijskog komiteta Srbije “Komisija za žene“, unapređenje i afirmacija žena u sportu
 • Član Upravnog odbora Udruženja žena Mediterana – zemalja severne Afrike, Mediterana i Balkana

Kroz celokupno dosadašnje radno angažovanje, koje je većim delom uključivalo rukovođenje u organizaciji poslova, bavila sam se stručnim usavršavanjem kroz razne vidove učestvovanja na seminarima, stručnim skupovima, savetovanjima kao organizator i predavač, kao i kroz kontinuirano proučavanje propisa i praćenje stručne literature od značaja za uspešno obavljanje poslova iz delokruga rada.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast